Alkohol och narkotikamissbruk

Det finns olika sorters missbruk och det finns hjälp att få oavsett vilket missbruk människan har. Har man ett narkotikamissbruk till exempel så finns det något som heter tolvstegsprogrammet och den behandlingen är mycket gynnsamt. Detta program finns både för de som har alkoholmissbruk och narkotikamissbruk

Det finns behandling att få

Det finns alltså något som heter tolvstegsprogrammet. Det är en behandling som kallas för psykosocial behandling och det innebär en samtalskontakt som hjälper personen i fråga med sitt missbruk. De ska hjälpa personen att ändra sitt beteende. Som själva namnet indikerar, består tolvstegsprogrammet av tolv steg. Första steget är att man måste erkänna sitt beroende. Inte bara säga det utan verkligen mena det.

Man kan gå i terapi. Antingen enskilt eller i grupp. Där kan man komma fram till vad det är som gör att personen dras till missbruket. I vilka situationer som det uppstår och förändra sitt tänkande gällande missbruket. Skulle man bli fri från sitt missbruk finns det behandlingar för återfall, allt för att personen i fråga inte ska återfalla till sitt förra beroende.

Ta den hjälp som finns att få

Man är aldrig ensam sägs det och så är det. Våga sträck ut handen och ta den hjälp som finns. Har du släktingar och vänner i ditt liv? Be dom om hjälp. Det finns även program för anhöriga. Det kan vara bra för dem att gå på, allt för att kunna hjälpa dig.

Det finns de som är gravt missbrukande och som inte förstår att deras liv är i fara. Då kan socialtjänsten tvångsomhänderta personen oavsett ålder. Missbrukaren sätts på ett behandlingshem där han eller hon får sitta tills de är fria från sitt missbruk.

Tips till dig som är anhörig

Våga ingripa. Ring och ta reda på den hjälp som finns att få. Ge personen inga pengar för det kommer gå till missbruket. Bli inte delaktig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*