Att utnyttja sin makt

Vad är maktmissbruk?

När någon utnyttjar sin ställning för eget vinnande skull så utövar den personen maktmissbruk. Den vanligaste sorten av maktmissbruk är ägande. Till exempel, någon är anställd i ett företag och chefen där utnyttjar sin position med att vara chef. Han kan få den anställda att göra skitjobbet till exempel för att få behålla sitt jobb, trots att dessa uppgifter chefen ger inte ingår i arbetsuppgifterna.

Det finns domare och advokater bland annat, som använder sig av sin position i vårt samhälle. Presidenter, diplomater och andra människor med hög status i vårt samhälle har ibland utnyttjat sin ställning på felaktiga sätt.

Maktmissbruk kan även ske i hemmet i familjen. En person i familjen kan till exempel med hot och våld utöva sin makt på en annan familjemedlem. Oftast är det mannen i huset som utövar sin makt över sin fru. Det kan gå så långt att han misshandlar sin maka. Ett sådant här beteende kan utövas under flera års tid och kvinnan som blir psykiskt och fysiskt misshandlad vågar inte göra annat än att lyda sin man.

Finns det hjälp att få?

Ja, helt klart finns det hjälp, men den som missbrukar sin makt måste först erkänna att han eller hon missbrukar. Det är inte alltid så lätt att erkänna något som är så negativt, men för att man ska kunna få rätt hjälp måste man erkänna för sig själv vad man gör och har gjort. Man kan gå i samtalsterapi, försöka få fram vad det är som gjort att man måste ha den kontrollen som en maktmissbrukare har. Att komma åt kärnan är prio ett för att man ska komma någon vart. Allt tar sin tid och även med detta. Ha tålamod och var ärlig. Den som kan stå för sina handlingar är den som är stark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*