Det finns många sorters missbruk i vårt samhälle. Det är mer vanligt än vad man tror. Det kan börja smått och sedan växer det sig större och större. Ett missbruk kan bero på alkohol och narkotika. En alkoholist måste ha sin sprit eller öl för att orka med dagen, för att fungera i vardagen. En narkotikamissbrukare måste ha sina tabletter eller sprutor för att känna sig normal, det som är normalt för honom eller henne. Sexmissbruk är nog det missbruk som de flesta vägrar erkänna att de har, mycket på grund av skammen. En som har sexmissbruk har ett tvång av att ha sex. Den måste ha sex för att känna sig tillfreds med sitt inre.

Här på denna sida kan ni läsa om några av de missbruk som är vanliga i dagens samhälle. Vissa pratas det mindre om än andra men samtliga är ändå vanliga. Finns det hjälp att få kan någon tänka. Svaret blir: Ja det finns det. Våga ta kontakt med husläkare eller kommunen för att rådfråga eller få hjälp. Ni måste vara ärliga, speciellt mot er själva.

Det finns hjälp

Här kan ni läsa lite fakta om olika sorters missbruk. Det finns även råd under varje del om vilken hjälp som finns att få, ad man kan tänka på osv. Det är viktigt med stöd både för den som missbrukar och för de anhöriga och de vänner missbrukaren har omkring sig.

Terapi är den gemensamma nämnaren när det gäller missbruk. Att gå till någon och prata om sina problem. Ta reda på vad det är som gör att man har fått det här missbruket till exempel. Allt tar sin tid.