Narkotikamissbruk

Narkotika som cigaretter skapar beroende för den som nyttjar det. Ingen tror att de ska bli fast i det när de testar det för första gången och många tror att de kan sluta när som helst. Riktigt så är det inte i verkligheten. Droger skapar beroende på samma sätt som man kan bli beroende av spel på ett mobilcasino och ju längre tid droger har använts desto större skada har det på kroppen. Det är inte bara den beroende som lever i det här utan det är även den beroendes anhöriga och vänner.

Många självmedicinerar

I början tar de droger för att testa, kanske för att verka tuff inför andra. Det slutar med att de blir fast för ett beroende skapas. Får man inte drogerna får man ångest. I stället för att ta itu med problemen fortsätter man att nyttja droger i stället. Depression är vanligt bland drogmissbrukare. Varför mår de dåligt? Svaret på den frågan kan hjälpa den beroende att bli fri från sitt missbruk, för missbrukare självmedicinerar oftast. De dövar sin inre smärta med just drogerna.

När man har använt sig av droger en längre tid vänjer hjärnan sig. Den känner av den mängd som man brukar tillföra kroppen vid användandet av droger. Det resulterar i att kroppen behöver mer och mer ju längre tiden går. Konsekvensen i det blir att kroppen blir sjukare och sjukare i takt med ökningen av mängden droger.

När en drogmissbrukare tar sina första droger tänker personen att den klarar det här. Det är inga problem. Drogerna får dem att tänka på annat. De ser på saker och ting på ett annat sätt, men det är inte logiskt tänkande de får.

Hjälp finns

Det finns hjälp att få. Många tror att de inte kan hjälpas om de har använt droger under flera års tid men det finns hjälp. Kontakta närmaste vårdcentral för hjälp. De kan skicka remiss till rätt läkare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*